Prehrať video

10

Podporujte vládu, ktorá je vytvorená a koná v záujme všetkých

10. PODPORUJTE VLÁDU, KTORÁ JE VYTVORENÁ A KONÁ V ZÁUJME VŠETKÝCH.

Zlomyseľní ľudia a skupiny, ktorí nemajú štipku svedomia, si môžu uzurpovať moc vlády a použiť ju na svoje vlastné účely.

Vláda, ktorá je zorganizovaná a riadená čisto pre účely sebeckých jedincov a skupiny, poskytuje spoločnosti len krátku životnosť. Takéto konanie ohrozuje prežitie všetkých v krajine a do ohrozenia stavia dokonca aj tých, ktorí sa o tieto veci snažia. Dejiny sú plné podobných zánikov vlád.

Opozícia voči takýmto vládam zvyčajne vyvolá len väčšie násilie.

Človek však môže na takéto zneužívanie upozorniť. A takúto vládu nemusíte aktívne podporovať; bez toho, aby ste robili niečo protizákonné, môžete jednoducho upustiť od spolupráce a nakoniec spôsobiť reformu. Dokonca aj teraz – v čase, keď píšem tieto riadky – existuje vo svete niekoľko vlád, ktoré stroskotávajú len preto, že ľudia vyjadrujú svoj tichý nesúhlas tým, že jednoducho nespolupracujú. Tieto vlády sú v nebezpečenstve: akýkoľvek závan nepriaznivých okolností v nesprávnom momente by mohol znamenať ich koniec.

Na druhej strane, ak vláda očividne usilovne pracuje skôr pre VŠETKÝCH svojich ľudí, než pre nejakú skupinu so špeciálnymi záujmami alebo pre choromyseľného diktátora, človek by ju mal podporovať čo najviac.

Existuje predmet, ktorý sa volá „vládnutie“. Na školách sa väčšinou vyučuje „občianska náuka“, ktorá sa však zaoberá iba tým, ako a z čoho sa súčasná vládna organizácia skladá. Skutočný predmet „vládnutia“ sa vyučuje pod rôznymi názvami: politická ekonomika, politická filozofia, politická moc atď. Celý predmet „vládnutia“ a toho, ako sa má spravovať štát, môže byť veľmi presný – takmer technickou vedou. Ak chcete mať lepšiu vládu – vládu, ktorá nevytvára problémy,
mali by ste odporúčať, aby sa tento predmet vyučoval na školách v skoršom veku; rovnako si o ňom môžete veľa naštudovať. Nie je to veľmi zložitý predmet, keď si vyhľadáte a objasníte významy dôležitých slov.

Veď koniec koncov, tí, čo sa za svoju krajinu potia, bojujú a krvácajú, sú ľudia samotní a ich mienkotvorcovia. Vláda nemôže krvácať, nemôže sa ani smiať: to je len predstava, v ktorej ľudia žijú. Živý je len jednotlivec – vy.

Po ceste ku šťastiu sa kráča ťažko, keď je zatienená útlakom tyranie. Zdravá vláda, ktorá je vytvorená a koná v záujme VŠETKÝCH ľudí, pomáha touto cestou kráčať: ak taká vláda existuje, zaslúži si podporu.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.