Prehrať video

11

Neubližujte ľuďom dobrej vôle

11. NEUBLIŽUJTE ĽUĎOM DOBREJ VÔLE.

Napriek tomu, že zlí ľudia tvrdia, že všetci sú zlí, existuje mnoho dobrých mužov a žien. Možno ste mali to šťastie nejakých takých spoznať.

Spoločnosť v skutočnosti udržiavajú v chode práve muži a ženy dobrej vôle. Zamestnanci verejných inštitúcií, mienkotvorcovia, ľudia zo súkromného sektoru, ktorí robia svoju prácu – všetci títo sú vo veľkej väčšine ľuďmi dobrej vôle. Keby neboli, už dávno by prestali slúžiť.

Takíto ľudia sú ľahko napadnuteľní: práve ich slušnosť im bráni v tom, aby si vytvárali prehnané ochranné opatrenia. A predsa, práve od nich závisí prežitie väčšiny ľudí v spoločnosti.

Násilný zločinec, propagandista, senzáciechtivé médiá – všetci sa snažia odvrátiť pozornosť človeka od každodenného nevyvrátiteľného faktu, že spoločnosť by absolútne nefungovala, keby neexistovali ľudia dobrej vôle. Človek má sklon prehliadať skutočnosť, že ľudia dobrej vôle sú tí, čo udržujú svet v chode a ľudí na tejto planéte pri živote, pretože strážia ulice, radia deťom, merajú teplotu, hasia požiare a pokojným hlasom hovoria rozumné veci.

Ale aj takíto ľudia môžu čeliť útokom a na ich ochranu a na zabránenie tomu, aby sa im ubližovalo, by sa mali odporučiť a prijať účinné opatrenia, pretože od týchto ľudí závisí vaše prežitie a prežitie vašej rodiny a priateľov.

Po ceste ku šťastiu sa kráča oveľa ľahšie, keď človek podporuje ľudí dobrej vôle.

1. vôľa: správanie či postoj k iným; povaha. Za „ľudí dobrej vôle“ sa tradične považujú tí, ktorí majú dobré úmysly so svojimi druhmi a pracujú na tom, aby im pomáhali.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.