Prehrať video

12

12. Chráňte a zlepšujte svoje prostredie

12. CHRÁŇTE A ZLEPŠUJTE SVOJE PROSTREDIE.

12-1. Dbajte o svoj zovňajšok

Niektorým ľuďom niekedy nenapadne – nakoľko sa na seba nemusia celé dni pozerať – že sú súčasťou scenérie a vzhľadu ostatných. A niektorí si neuvedomujú, že ostatní ich posudzujú podľa ich zovňajšku.

Oblečenie môže byť drahé, ale mydlo a iné toaletné potreby nie je problém zohnať. Niekedy je ťažké prísť na postupy, ale dajú sa vyvinúť.

V niektorých barbarských alebo degradovaných spoločnostiach, môže byť ohyzdnosť na verejnosti dokonca moderná. V skutočnosti je to však známka nedostatočnej sebaúcty.

Človek sa pri športovaní a práci môže poriadne zababrať. To ale neznamená, že sa netreba umyť. Príkladom sú niektorí robotníci v Európe či Anglicku, ktorým sa darí udržiavať si dobrý vzhľad dokonca aj počas práce.
Niektorí lepší športovci vyzerajú dobre i napriek tomu, že sú skrz-naskrz spotení.

Prostredie zohyzdené ľuďmi, ktorí o seba nedbajú, môže mať skrytý,
depresívny vplyv na morálku2 človeka.

Povzbudzujte ľudí vo vašom okolí, aby dobre vyzerali tým, že im zložíte poklonu, keď dobre vyzerajú, alebo im dokonca nenásilne pomôžte
vyriešiť problém s ich vzhľadom, ak nie je dobrý. Môže to posilniť ich sebaúctu a morálku.

Prehrať video

12-2. Dbajte o svoje okolie

Keď ľudia robia neporiadok so svojimi vecami a vo svojom okolí, môže sa to preniesť na váš vlastný majetok a okolie.

Neschopnosť ľudí postarať sa o svoje vlastné veci a okolie svedčí o tom, že sa cítia, akoby do neho nepatrili a v skutočnosti svoje veci nevlastnia. Veci, ktoré im niekto „daroval“ v detstve, boli spojené s priveľa podmienkami a napomenutiami, alebo im ich súrodenci alebo rodičia vzali. A možno necítili, že sa ich prítomnosti ktokoľvek tešil.

Majetok, miestnosti, pracoviská či autá takýchto ľudí ukazujú, že v skutočnosti nikomu nepatria. Ešte horšie – niekedy sa u nich dá pozorovať akási zúrivosť namierená proti veciam. Vandalizmus3 je toho prejavom: z domu alebo auta, ktoré „nikomu nepatria“, čoskoro neostane nič.

Tí, ktorí stavajú sociálne byty a pokúšajú sa ich udržiavať, sú často ohromení tým, ako rýchlo sú zničené. Prirodzene, chudobní ľudia vlastnia málo alebo nič. Sužovaní z každej strany sa nakoniec začnú cítiť, že nikam nepatria.

V každom prípade, či je človek bohatý alebo chudobný a nech má akýkoľvek dôvod nestarať sa o svoj majetok – takíto ľudia môžu ostatným vo svojom okolí spôsobovať neporiadok. Som si istý, že vám prichádzajú na um nejaké príklady.

Opýtajte sa takýchto ľudí, čo v živote naozaj vlastnia a či naozaj patria tam, kde sú, a dostanete pár prekvapivých odpovedí. A takisto im veľmi pomôžete.

Schopnosť organizovať majetok a okolie sa dá naučiť. Pre niektorých ľudí môže byť novinkou, že vec, ktorú vzali a použili, by mali vrátiť na jej pôvodné miesto, aby ju vedeli opäť nájsť. Sú ľudia, ktorí trávia polovicu času len tým, že hľadajú veci. Stráviť trochu času organizovaním sa môže vrátiť v podobe zrýchlenia práce:
nie je to strata času, ako by si niekto mohol myslieť.

Aby ste ochránili váš vlastný majetok a okolie, priveďte ostatných k tomu, aby sa starali o to svoje.

Prehrať video

12-3. Pomáhajte starať sa o planétu

Myšlienka, že človek je spoluvlastníkom planéty a že by sa o ňu mohol a mal pomáhať starať, sa môže zdať obrovská a pre niektorých úplne nereálna. Ale to, čo sa dnes stane na druhom konci sveta, aj keď veľmi vzdialenom, môže ovplyvniť to, čo sa stane vo vašom vlastnom dome.

Nedávne objavy kozmických sond vyslaných na Venušu ukázali, že naša planéta by mohla upadnúť do takej miery, že by už viac nepodporovala život. A mohlo by k tomu dôjsť už počas vášho života.

Vyrúbte príliš mnoho lesov, znečistite príliš mnoho riek a morí, zničte atmosféru a schytáme to na plnej čiare. Teplota povrchu zeme sa môže vyšplhať na pálivé hodnoty a dážď zmeniť na kyselinu sírovú. Všetok život by mohol vymrieť.

Možno si kladiete otázku: „Aj keby to bola pravda, čo s tým ja môžem urobiť?“ Nuž, možno už len fakt, že zvraštíte čelo, keď ľudia robia veci, ktoré ničia planétu, znamená, že s tým niečo robíte. Niečo by ste s tým robili už aj keby ste boli názoru, že planétu nie je dobré ničiť a zmieňovali by ste sa o tom.

Starostlivosť o planétu začína na vašom vlastnom dvore. Rozširuje sa do oblasti, kadiaľ chodíte do školy či do práce. Zahŕňa miesta na piknik či miesta, kam chodíte na dovolenku. Odpad, ktorý znečisťuje terén a vodné zdroje, suché kry, ktoré vytvárajú nebezpečenstvo ohňa, sú všetko veci, ku ktorým človek nemusí prispievať, ale proti ktorým môže, keď nemá nič iné na práci, niečo podniknúť. Zasadenie stromu sa môže zdať človeku trochu málo, ale je to niečo.

V niektorých krajinách starí ľudia a nezamestnaní neposedávajú a neopúšťajú sa: sú zvyknutí starať sa o záhrady, parky a lesy – zbierať v nich odpadky a pridávať tak svetu trochu krásy. Zdrojov na to, aby sme sa o túto planétu mohli postarať, máme dosť. Väčšinou ich však ignorujeme. Stojí za zmienku, že „Civilian Conservation Corps“ (Občianske ochranárske zbory) v Spojených štátoch, ktoré boli založené v 30-tych rokoch v USA, aby využívali pracovnú silu nezamestnaných dôstojníkov a mladých ľudí, boli jedným z mála, ak nie jediným projektom v čase Svetovej hospodárskej krízy, ktorý štátu priniesol oveľa viac, než ho stál. Tieto zbory znovu zalesnili obrovské oblasti a robili aj iné hodnotné veci, aby sa postarali o americkú časť planéty. Za zmienku stojí aj fakt, že táto organizácia už viac neexistuje. Minimum, čo môže človek urobiť, je pripojiť sa k názoru, že takéto projekty sú hodnotné a podporiť mienkotvorcov a organizácie, ktoré neustále pracujú na zlepšovaní nášho životného prostredia.

Nemáme núdzu o technológiu. Ale technológia a jej použitie stojí peniaze. Peniaze sú k dispozícii vtedy, keď sa nasledujú rozumné ekonomické smernice – také, ktoré každého netrestajú. A takéto smernice existujú.

Človek môže robiť veľa vecí v rámci pomoci starostlivosti o planétu. Všetko to začína myšlienkou, že by mal a pokračuje tým, že navrhuje ostatným, že by mali.

Človek dosiahol potenciálnu schopnosť zničiť planétu. Musí byť popohnaný k schopnosti a činom, ktoré ju zachránia.

Koniec koncov, je to to, na čom stojíme.

Ak druhí nepomáhajú chrániť a zlepšovať životné prostredie, ceste ku šťastiu by mohlo chýbať cestné podložie, po ktorom by vôbec mohla viesť.

1. chrániť: zabraňovať poškodeniu; obraňovať.

2. morálka: duševný a emocionálny postoj jednotlivca alebo skupiny; zmysel pre dobré bytie; ochota poradiť si s vecami; zmysel pre spoločný účel.

3. vandalizmus: zámerné a zlomyseľné ničenie verejného alebo súkromného vlastníctva, najmä čohokoľvek krásneho alebo umeleckého.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.