Prehrať video

14

Buďte dôveryhodný

14. BUĎTE DÔVERYHODNÝ.

Ak sa človek nemôže spoľahnúť na ľudí vo svojom okolí, je sám v ohrození. Ak ho ľudia, s ktorými počíta, nechajú v štichu, môže to rozhádzať jeho život a dokonca ohroziť jeho prežitie.

Vzájomná dôvera je najpevnejším stavebným kameňom v medziľudských vzťahoch. Bez nej spadne celá stavba.

Dôveryhodnosť sa cení vysoko. Ak ju človek má, je považovaný za cenného. Ak ju stratil, môže byť považovaný za bezcenného.

Človek by mal priviesť ľudí vo svojom okolí k tomu, aby preukázali svoju dôveryhodnosť a zaslúžili si ju. Stanú sa oveľa cennejšími pre samých seba i pre ostatných.

14-1. Dodržujte slovo, keď ho raz dáte

Keď človek niekoho o niečom uistí, zaprisahá sa, alebo niekomu niečo sľúbi, musí to splniť. Keď človek povie, že niečo urobí, mal by to urobiť. Keď povie, že niečo neurobí, tak by to robiť nemal.

Úcta, ktorú voči vám niekto prechováva, je založená z veľkej časti na tom, či dodržiavate alebo nedodržiavate svoje slovo. Napríklad aj samotní rodičia by boli prekvapení, ako veľmi klesnú v očiach svojich detí, keď nedodržia sľub.

Ľudia, ktorí dodržujú svoje slovo, sa tešia dôvere a sú obdivovaní. Ľudia, ktorí tak nerobia, sú považovaní za smeti.

Tí, čo často nedodržujú svoje slovo, nikdy nedostanú druhú šancu.

Človek, ktorý nedrží svoje slovo, sa môže čoskoro ocitnúť zamotaný a chytený vo všetkých možných „zárukách“ a „obmedzeniach“ alebo sa dokonca ocitne vyradený z normálnych vzťahov s ostatnými. Neexistuje istejšia cesta, ako samého seba poslať do vyhnanstva– preč od svojich druhov – než nedodržovať sľuby, ktoré ste raz dali.

Človek by nikdy nemal druhému dovoliť, aby ľahkovážne niečo sľúbil. A mal by tiež trvať na tom, aby bol daný sľub dodržaný. Život človeka sa môže stať veľmi rozháraným, keď sa bude snažiť spájať s ľuďmi, ktorí nedodržujú svoje sľuby. Dodržiavanie sľubov nie je nejaká nezáväzná záležitosť.

Po ceste ku šťastiu sa kráča oveľa, oveľa ľahšie s ľuďmi, ktorým môžete dôverovať.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.