Prehrať video

15

Plňte si svoje záväzky

15. PLŇTE SI SVOJE ZÁVÄZKY.

Na ceste životom sa nevyhnete záväzkom. Človek sa s určitými záväzkami v skutočnosti už narodí a tie majú neskôr tendenciu pribúdať. Nie je žiadnou novinkou alebo novou myšlienkou, že človek dlhuje svojim rodičom niečo za to, že ho priviedli na svet a vychovali. Za rodičov hovorí to, že to nezdôrazňujú. No i tak je to záväzok: dokonca i dieťa to cíti. A ako život beží, človek naberá ďalšie záväzky – voči iným ľuďom, priateľom, spoločnosti a dokonca k svetu.

Človeku preukazujete extrémne zlú službu, keď ho nenecháte, aby si splnil alebo splatil svoje záväzky. Nemalú časť „detskej revolty“ spôsobuje fakt, že druhí odmietajú prijať jediné „mince“, ktoré bábätko, dieťa alebo mladý človek má, aby sa zbavil „ťarchy záväzku“: úsmev bábätka, detská nemotorná snaha pomôcť, rada, ktorú môže mladý človek dať, alebo len snaha byť dobrým synom či dcérou, často prejdú bez povšimnutia, bez prijatia; možno nie sú dokonale namierené a často sú zle naplánované; rýchlo sa vytratia. Keď však tieto snahy neodľahčia obrovské bremeno dlhu, môže sa stať, že ich nahradí množstvo mechanizmov alebo odôvodnení typu: „človek v skutočnosti nič nedlhuje“, „v prvom rade všetko dlhovali mne“, „neprosil som sa im, aby som sa narodil“, „moji rodičia alebo opatrovníci nie sú dobrí“ a „život aj tak nemá cenu“. A záväzky sa napriek všetkému ďalej kopia.

„Ťarcha záväzku“ sa môže stať obrovským bremenom, keď človek nevidí možnosť, ako sa ho zbaviť. Toto môže u jednotlivca alebo v spoločnosti viesť k všetkým možným ťažkostiam. Ak sa človek nedokáže zbaviť záväzku, tí, ktorým niečo dlhuje, sa často nevedomky stanú terčom úplne neočakávaných reakcií.

Človeku, ktorý sa ocitne v dileme nesplatených záväzkov a dlhov, sa dá pomôcť jednoducho tak, že s ním prejdete všetky morálne, sociálne a finančné záväzky, ktoré prevzal a nesplnil a vypracujete nejaký spôsob, ako vyrovnať všetky tie, ktoré podľa neho ešte dlhuje.

Človek by mal prijať snahy dieťaťa alebo dospelého o vyrovnanie nefinančných záväzkov, u ktorých cítia, že ich dlhujú, a pri vyrovnávaní finančných záväzkov by mal pomôcť nájsť prijateľné riešenie pre obe strany.

Odrádzajte ľudí od toho, aby na seba brali viac záväzkov, než dokážu skutočne splniť alebo splatiť.

Po ceste ku šťastiu sa kráča veľmi ťažko, keď so sebou človek nesie bremeno záväzkov, ktoré mu niekto dlhuje alebo ktoré on sám nevyrovnal.

1. záväzok: stav alebo skutočnosť, keď človek niečo druhému dlhuje za mimoriadnu láskavosť alebo službu; povinnosť, zmluva, sľub alebo iná sociálna, morálna alebo legálna požiadavka, ktorá zaväzuje k tomu, aby človek niečo splnil alebo sa vyhol istým činnostiam; pocit dlhu voči niekomu inému.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.