Prehrať video

16

Buďte pracovitý

16. BUĎTE PRACOVITÝ.

Práca nie je vždy príjemná.

Ale málokto je nešťastnejší než tí, čo vedú bezcieľny, nečinný a nudný život:
deti, ktoré nemajú nič na práci, dajú matke svoju tieseň pocítiť; skľúčenosť nezamestnaných, aj keď dostávajú „príspevky“2 či „podporu“3, je notoricky známa; dôchodca, ktorý už nemá v živote čo dosiahnuť, zomiera na nečinnosť, ako to ukazujú štatistiky.

Dokonca aj turista zlákaný cestovnou kanceláriou na odpočinok strpčuje sprievodcovi život, keď mu nenájde niečo, čo by mohol robiť.

Zármutok ako taký sa dá odľahčiť jednoducho tým, že sa človek niečím zamestná.

Práca vystreľuje morálku do hviezdnych výšok. V skutočnosti sa dá dokázať, že produkcia4 je základom morálky.

Ľudia, ktorí nie sú pracovití, hádžu prácu na iných. Majú sklon ľudí zaťažovať.

So záhaľčivými ľuďmi sa nevychádza ľahko. Okrem toho, že človeka znechucujú, môžu byť aj trochu nebezpeční.

Dobrým riešením je presvedčiť týchto ľudí, aby sa rozhodli pre nejakú aktivitu a pustili sa do nej. Najstabilnejší prospech pramení z práce, ktorá vedie k skutočnej produkcii.

Cesta ku šťastiu je najrýchlejšou cestou vtedy, keď zahŕňa pracovitosť, ktorá vedie ku skutočnej produkcii.

1. pracovitý: energicky sústredený na štúdium alebo prácu; taký, čo aktívne a účelne uskutočňuje veci; opak nečinného.

2. príspevky: veci alebo peniaze, ktoré poskytuje vláda ľuďom v núdzi alebo chudobe.

3. podpora: termín pre výpomoc od vlády.

4. produkcia: ukončovanie niečoho; dokončenie úlohy, projektu alebo veci, ktoré sú užitočné alebo sa ich jednoducho oplatí robiť alebo mať.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.