Prehrať video

17

Buďte kompetentný

17. BUĎTE KOMPETENTNÝ.

V ére komplikovaných zariadení, rýchlych strojov a dopravných prostriedkov, závisí vaše prežitie a prežitie vašej rodiny a priateľov v nemalej miere od celkovej kompetencie ostatných. Vo svete obchodu, vo vedách, humanitných odboroch či vo vláde môže nekompetencia2 hroziť životy a budúcnosť niekoľkých alebo mnohých ľudí. Som si istý, že vám v tejto súvislosti prichádza na um mnoho príkladov. Človek sa vždy snažil riadiť svoj osud. Povery, udobrovanie si tých správnych bohov, rituálne tance pred lovom – na toto všetko sa môžeme pozerať ako na snahy prevziať kontrolu nad osudom, nech už boli akokoľvek chabé a márne. Človek začal ovládať svoje prostredie až potom, čo sa naučil myslieť, oceňovať znalosti a používať ich s kompetentnou zručnosťou. Za pravý „dar z nebies“ by sa dala považovať možnosť byť kompetentný. Ľudia oceňujú schopnosti a zručnosti pri každodenných aktivitách a činnostiach. U hrdinov a športovcov sú takmer uctievané. Testom skutočnej kompetencie je konečný výsledok. Človek prežíva do tej miery, do akej je kompetentný. Hynie do tej miery, do akej je nekompetentný. Povzbudzujte dosahovanie kompetencie v čomkoľvek, čo stojí za to. Pochváľte a odmeňte ju, kdekoľvek sa s ňou stretnete. Žiadajte vysoké štandardy vo výkonoch. Testom spoločnosti je, či v nej môžete vy, vaša rodina a priatelia žiť bezpečne alebo nie. Kompetencia pozostáva z pozorovania, štúdia a precvičovania.

17-1. Pozerajte sa

Prijímajte to, čo sami vidíte, nie to, čo vám niekto iný hovorí, že vidíte.

To, čo pozorujete, je to, čo pozorujete vy. Pozerajte sa na veci, život a ostatných priamo, nie cez mrak predsudkov, oponu strachu alebo cudzí výklad.

Nehádajte sa s ľuďmi, privádzajte ich miesto toho k tomu, aby sa pozerali. Tým, že budete nenásilne trvať na tom, aby sa pozerali, môžete nechať spľasnúť do očí bijúce klamstvá, odkryť najväčšie pretvárky, vyriešiť najspletitejšie hádanky a prísť k úžasným odhaleniam.

Keď sa človeku zdajú veci príliš zmätené a ťažké, aby ich uniesol; keď nevie odkiaľ kam, priveďte ho k tomu, aby sa len postavil opodiaľ a pozeral sa.

Veci, ktoré objaví, sú obyčajne veľmi očividné, keď ich uvidí. Potom môže prejsť na ďalší krok a začať ich zvládať. Ale ak to on sám nevidí a sám nepozoruje, daná vec sa mu môže zdať málo reálna a jeho zmätok nevyriešia žiadne smernice, rozkazy ani tresty.

Človek môže naznačiť smer, kam sa treba pozerať a odporučiť, aby sa tam niekto pozrel, ale závery si musí spraviť každý sám.

Dieťa či dospelý vidia to, čo vidia a to je pre nich realita.

Skutočná kompetencia je založená na vlastnej schopnosti pozorovať. Len s pozorovaním, ako realitou, môže byť človek zručný a mať istotu.

Prehrať video

17-2. Učte sa

Stalo sa vám niekedy, že niekto bol o vás nepravdivo informovaný? Spôsobilo vám to problémy?

Z tohto môžete vidieť, akú pohromu môžu vyvolať nepravdivé informácie.

Aj vy môžete mať o niekom nepravdivé informácie.

Oddeľovanie nepravdivého od pravdivého vytvára porozumenie.

Všade okolo nás je množstvo nepravdivých informácií. Zlomyseľní ľudia ich vytvárajú, aby slúžili ich vlastným účelom. Niektoré z nich pochádzajú len z čírej neznalosti skutočnosti a môžu brániť prijímaniu pravdivých informácií.

Hlavný proces učenia pozostáva z overovania si dostupných informácií a selektovania tých pravdivých od nepravdivých, dôležitých od nedôležitých. Týmto spôsobom človek dochádza k záverom, ktoré môže použiť. Ak to človek robí, je na dobrej ceste ku kompetencii.

Skúškou ktorejkoľvek „pravdy“ je, či je to pravda pre vás. Keď si vezmete súbor informácií, objasníte si všetky nepochopené slová, pozriete sa na danú vec a stále sa vám dané informácie nezdajú pravdivé, tak pre vás pravdivé nie sú. Odmietnite ich. A keď chcete, choďte ešte o krok ďalej a rozhodnite sa, čo pre vás pravda je.
Koniec koncov, vy ste ten, kto to bude musieť používať alebo nepoužívať, kto bude musieť v súlade s tým uvažovať alebo neuvažovať. Slepé prijímanie „skutočností“ alebo „právd“ len preto, že vám to bolo nariadené, môže mať nešťastný koniec, keď sa vám tieto „skutočnosti“ či „pravdy“ zdajú byť nepravdivé alebo dokonca falošné. Toto je cesta, ktorá vedie na smetisko nekompetencie.

Existuje ďalšia časť učenia, ktorá si vyžaduje naučiť sa veci jednoducho naspamäť, napríklad pravopis, matematické tabuľky či vzorce alebo v akom poradí treba postláčať gombíky. Ale dokonca aj pri jednoduchom učení sa naspamäť musíte vedieť, na čo daný materiál slúži a ako a kedy sa používa.

Proces učenia nie je len kopenie informácií na predošlé informácie. Je to proces získavania nového porozumenia veciam a lepších spôsobov, ako niečo robiť.

Každý, kto je v živote úspešný, sa vlastne nikdy neprestal učiť a študovať. Kompetentný inžinier drží krok s dobou; dobrý športovec sa stále informuje o rozvoji vo svojom športe; každý odborník má po ruke vždy kôpku príručiek z vlastnej oblasti a obracia sa na ne.

Nový model šľahača alebo práčky či tohtoročný model auta – všetky si vyžadujú trochu štúdia a učenia, aby ich človek dokázal úplne ovládať. Ak to zanedbá, dochádza k nehodám v kuchyni a na diaľniciach sa objavujú krvavé haldy šrotu.

Človek, ktorý si myslí, že sa v živote nemusí už nič viac učiť, je veľmi namyslený. Ten, kto nedokáže dať bokom svoje predsudky a falošné informácie a nahradiť ich faktami a pravdou, ktoré by boli pre jeho vlastný život a pre životy všetkých ostatných užitočnejšie, je nebezpečne slepý.

Existujú spôsoby ako študovať tak, aby sa človek skutočne niečo naučil a mohol to používať. V skratke to predstavuje: mať učiteľa a/alebo materiály, ktoré vedia, o čom hovoria; objasniť si všetky slová, ktorým človek plne nerozumie; nahliadnuť do iných materiálov a/alebo oblasti daného predmetu; vytriediť nepravdivé informácie, ktoré by už človek mohol mať: roztriediť falošné od pravdivého na základe toho, čo je pre vás pravdou teraz. Konečným výsledkom bude istota a potenciálna kompetencia. V skutočnosti to môže byť oslnivá a užitočná skúsenosť. Nie je to veľmi odlišné od príkladu človeka, ktorý sa štverá na zradný kopec cez tŕnisté krovie, no ktorý nakoniec dosiahne jeho vrchol a s ním nový pohľad na celý šíry svet.

Aby civilizácia prežila, musí na svojich školách pestovať zvyky a schopnosti študovať. Škola nie je miesto, kam človek strčí deti, aby sa mu cez deň neplietli popod nohy. Keby mala plniť len tento účel, bola by príliš drahým prepychom. Nie je ani miestom, kde by z detí mali robiť papagájov. V škole by sa mali deti naučiť študovať, pripraviť sa na stretnutie s realitou, naučiť sa zvládať ju s kompetenciou a byť pripravené prevziať svet zajtrajška – svet, v ktorom budú dnešní dospelí vo svojom strednom alebo pokročilom veku.

Zarytý zločinec sa nikdy nenaučil učiť sa. Súdy sa ho opakovane pokúšajú naučiť, že pôjde späť do väzenia, ak znova spácha zločin. No väčšina z nich rovnaký zločin opäť spácha a opäť putuje do väzenia. V skutočnosti je to práve kvôli zločincom, že sa vydáva stále viac a viac zákonov: slušný občan je ten, ktorý sa zákonov drží; zločinci, samozrejme, nie: zločinci sa nedokážu učiť. Na bytosť, ktorá nevie ako sa učiť a ktorá nie je schopná sa učiť, nezaberú žiadne predpisy, smernice, tresty ani nátlak.

Charakteristickou črtou vlády, ktorá sa stala zločinnou – ako sa to v histórii párkrát stalo – je, že jej vodcovia sa nevedia učiť: všetky dôkazy a zdravý rozum im môžu hovoriť, že utláčanie vedie ku katastrofe; a napriek tomu, zvládnuť ich si vyžiadalo násilné revolúcie či 2. svetovú vojnu, aby bol odstránený Hitler, a toto boli pre ľudstvo veľmi nešťastné udalosti. Títo ľudia sa neučili. Vyžívali sa vo falošných informáciách. Odmietali všetky dôkazy a pravdu. Bolo nevyhnutné zbaviť sa ich.

Choromyseľní sa nevedia učiť. Fakty, pravda a realita sú mimo ich dosah, pretože sú poháňaní skrytými škodlivými zámermi alebo zdrvení do takej miery, že nie sú schopní uvažovať. Sú stelesnením nepravdivých informácií. Nechcú alebo nedokážu vnímať ani sa učiť.

Obrovské množstvo osobných a sociálnych problémov má pôvod v neschopnosti sa učiť alebo v odmietaní sa učiť.

Životy niektorých ľudí vo vašom okolí zišli z cesty preto, že nevedia, ako študovať a preto, že sa neučia. Pravdepodobne vám prichádza na um zopár príkladov.

Ak človek nedokáže ľudí okolo seba priviesť k tomu, aby študovali a učili sa, jeho vlastná práca sa môže stať oveľa ťažšou. Bude dokonca preťažený a jeho vlastné šance na prežitie sa môžu výrazne znížiť.

Pomôcť druhým, aby sa učili a študovali, sa dá už len tým, že im poskytnete informácie, ktoré by mali mať. Pomôcť môžete jednoducho aj tak, že im potvrdíte to, čo sa naučili. Pomôcť môžete aj tým, že oceníte akýkoľvek prejav zvýšenia kompetencie. Keď chcete, môžete urobiť viac: môžete ľuďom pomôcť – bez hádok – vytriediť nepravdivé informácie tým, že im pomôžete nájsť a objasniť si slová, ktorým neporozumeli a pomôžete im odhaliť a zvládnuť dôvody, prečo neštudujú a neučia sa.

Pretože život je do značnej miery pokus-omyl, nepúšťajte sa do niekoho, kto urobil chybu. Namiesto toho zistite, ako je možné, že k chybe došlo a pozrite sa, či sa z toho ten druhý môže nejako poučiť.

Možno budete občas sami prekvapený,
že ste rozuzlili niekomu život len tým, že ste ho priviedli k štúdiu a učeniu. Určite prídete na množstvo spôsobov. A myslím, že zistíte, že tie jemnejšie z nich fungujú najlepšie. Pre ľudí, ktorí sa nedokážu učiť, je svet aj tak už dosť krutý.

Prehrať video

17-3. Precvičujte

Učenie prináša ovocie vtedy, keď sa používa. Isteže múdrosť môže byť vyhľadávaná kvôli nej samotnej: je v nej dokonca skrytá istá krása. Ale pravdu povediac, človek nikdy nevie, či je múdry alebo nie, pokiaľ nevidí výsledky svojej snahy múdrosť použiť.

Akákoľvek činnosť, zručnosť či povolanie – či už je to kopanie priekop, právnictvo, inžinierstvo, varenie alebo čokoľvek iné – nech bolo študované akokoľvek dobre, sa nakoniec stretne s rozhodujúcim testom: dokáže to človek ROBIŤ? A to si vyžaduje precvičovanie.

Filmoví kaskadéri, ktorí netrénujú, sa zrania prví. A platí to aj na ženu v domácnosti.

Bezpečnosť zďaleka nie je obľúbenou témou. A pretože sa zvyčajne spája s „buď opatrný“ a „choď pomaly“, ľudia sa môžu cítiť obmedzovaní. Ale dá sa na to pozrieť aj inak: ak je človek skutočne trénovaný, jeho obratnosť a šikovnosť sú také, že nemusí „byť opatrný“ alebo „chodiť pomaly“. Bezpečné rýchle pohyby sa dajú dosiahnuť len ich precvičovaním.

Vaše zručnosti a šikovnosť musia držať krok s rýchlosťou doby, v ktorej žijeme. A to sa dosahuje precvičovaním.

Človek môže trénovať svoje oči, telo, ruky či nohy až do bodu, keď budú vďaka precvičovaniu „vedieť“, čo majú robiť. Vy už viac nemusíte „premýšľať“, aby ste zapli sporák alebo zaparkovali auto – jednoducho to UROBÍTE. Pri každej činnosti je mnohé z toho, čo považujeme za „talent“, v skutočnosti len prax.

Bez toho, aby si človek urobil predstavu o každom pohybe, ktorý robí, keď chce niečo vykonať a bez jeho následného opakovania až do bodu, keď ho vie robiť rýchlo a presne aj bez rozmýšľania, bude mať sklon k nehodám.

Štatistiky ukazujú, že najmenej precvičované veci prinášajú najviac nehôd.

Rovnaký princíp platí pre remeslá a povolania, ktoré si vyžadujú predovšetkým používanie mysle. Je možné, že právnik, ktorý donekonečna necvičil a necvičil a necvičil postup v súdnej sieni, sa nenaučil byť duševne dosť pohotový na to, aby dostatočne rýchlo čelil novým zvratom v prípade a proces prehrá. Nevyškolený nový burzový maklér by mohol prísť o obrovský majetok v priebehu niekoľkých minút. Zelenáč v predaji, ktorý sa v ňom nevytrénoval, môže kvôli slabému predaju hladovať. Správnym riešením je: precvičovať, precvičovať a precvičovať!

Človek občas zistí, že to, čo sa naučil, nedokáže použiť. Chyba vtedy spočíva v nesprávnom štúdiu alebo v učiteľovi či v materiáli. Čítanie pokynov a snaha použiť ich sú niekedy dve úplne rozdielne veci.

Z času na čas, keď človek precvičuje a nikam sa neposúva, musí knihu zahodiť a začať od piky. Toto bol prípad v oblasti záznamu filmového zvuku: keby sa ľudia držali vtedajších návodov pre zvukových majstrov, švitorenie vtákov by neznelo o nič lepšie ako zvuk hmlového rohu – to je aj dôvod, prečo v niektorých filmoch nerozumiete, čo herci hovoria. Aby dobrý zvukový majster odviedol svoju prácu, musel tieto veci vyriešiť sám. Ale v tejto istej oblasti – vo filme – máme aj pravý opak: zopár návodov o osvetlení scén vo filme: keď ich človek dodrží presne, natočí prekrásnu scénu.

Je poľutovaniahodné, najmä v našej rýchlej, technickej spoločnosti, že nie všetky činnosti sú adekvátne spísané v zrozumiteľných návodoch. Toto by vás však nemalo zastaviť. Ak existujú dobré návody, ceňte si ich a dôkladne ich preštudujte. Ak neexistujú, tak si zhromaždite všetky informácie, ktoré sú k dispozícii, preštudujte ich a zvyšok vypracujte sami.

Ale teória a údaje dozrievajú len vtedy, keď sa aplikujú a keď sa aplikujú v praxi.

Človek je v ohrození, keď ľudia v jeho okolí neprecvičujú svoje zručnosti do bodu, kedy ich skutočne dokážu ROBIŤ. Medzi „byť dosť dobrý“ a mať profesionálnu zručnosť a šikovnosť je obrovský rozdiel. Túto medzeru premosťuje precvičovanie.

Privádzajte ľudí k tomu, aby sa pozerali, študovali, urobili si o veciach predstavu a potom ich robili. A keď ich spravia dobre, priveďte ich k tomu, aby precvičovali a precvičovali a precvičovali, až danú vec budú vedieť robiť ako profesionáli.

So zručnosťou, šikovnosťou a rýchlosťou sa spája nesmierne množstvo radosti: tieto veci sa dajú bezpečne robiť len s precvičovaním. Snažiť sa žiť v rýchlom svete s pomalými ľuďmi nie je veľmi bezpečné.

Po ceste ku šťastiu sa najlepšie kráča s kompetentnými spoločníkmi.

1. kompetentný: schopný robiť veci, ktoré človek robí, dobre; schopný; šikovný v tom, čo robí; taký, ktorý spĺňa požiadavky svojich aktivít.

2. nekompetencia: nedostatok adekvátnej znalosti, zručnosti alebo schopnosti; neskúsenosť; neschopnosť; robenie veľkých chýb alebo omylov; babranie vecí.

3. precvičovať: trénovať alebo opakovane niečo vykonávať, aby človek získal nejakú zručnosť alebo ju zdokonalil.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.