Prehrať video

19

Snažte sa nerobiť druhým to, čo by ste nechceli, aby robili oni vám

19. SNAŽTE SA NEROBIŤ DRUHÝM TO, ČO BY STE NECHCELI, ABY ROBILI ONI VÁM.

Medzi mnohými ľuďmi, v mnohých krajinách a po dlhé roky existovali varianty takzvaného „Zlatého pravidla“1.

Vyššie uvedené je znenie, ktoré sa vzťahuje na škodlivé skutky.

Len svätý by mohol prejsť životom bez toho, aby nikdy nikomu neublížil. Ale len zločinec zraňuje ľudí vo svojom okolí bez najmenšieho zaváhania.

Ak vôbec neberieme do úvahy „pocit viny“, „hanbu“ alebo „svedomie“, ktoré môžu byť dostatočne citeľné a dosť zlé, tak platí, že keď človek ublíži druhým, môže sa mu to vrátiť na ňom samotnom.

Nie všetky škodlivé skutky sa dajú napraviť: človek sa môže voči druhému dopustiť činu, ktorý sa nedá len tak pustiť z hlavy alebo zabudnúť. Takýmto činom je vražda. Každý si môže spočítať, ako by sa vážne porušenie takmer ktorejkoľvek zásady z tejto knihy mohlo stať škodlivým skutkom voči iným.

Ak človek ruinuje život niekoho druhého, môže zruinovať svoj vlastný. Spoločnosť na to reaguje – väzenia a blázince sú plné ľudí, ktorí ublížili svojim druhom. Ale existujú aj iné tresty: či človeka chytia alebo nie, škodlivé skutky voči druhým, predovšetkým, ak sú skryté, môžu u neho viesť k vážnym zmenám v jeho postoji k ostatným i k sebe samému a všetky tieto zmeny sú nešťastné. Šťastie a radosť zo života sa vytratia.

Táto verzia „Zlatého pravidla“ sa dá použiť aj ako test. Keď niekoho presvedčíte, aby ho používal, dotyčný môže získať predstavu o tom, čo je skutočne škodlivý skutok. Dáva nám odpoveď na otázku, čo je to ublíženie. Filozofická otázka ohľadom zlého konania či debata o tom, čo je zlé, sa dá okamžite zodpovedať v osobnej rovine: chceli by ste, aby sa to stalo vám? Nie? Potom to musí byť škodlivý skutok a z hľadiska spoločnosti nesprávne konanie. Toto môže prebudiť sociálne vedomie. Človeku to môže následne umožniť urobiť si predstavu o tom, čo by mal a čo by nemal robiť.

V dobe, keď niektorí nemajú žiadne zábrany páchať škodlivé činy, klesá potenciál prežitia jednotlivca na veľmi nízku úroveň.

Ak sa vám podarí presvedčiť ľudí, aby toto používali, dali ste im do rúk zásadu, podľa ktorej môžu posudzovať svoje vlastné životy a niektorým otvoríte dvere k tomu, aby sa mohli vrátiť do ľudského spoločenstva.

Cesta ku šťastiu je zavretá pre tých, ktorí nemajú zábrany dopúšťať sa škodlivých činov.

1. „Zlaté pravidlo“: aj keď ho kresťania považujú za kresťanskú myšlienku a nachádza sa v Novom aj Starom zákone, hovorili o ňom mnohé iné rasy a národy. Objavuje sa taktiež v diele Konfuciove analekty (5. a 6. st. pred K.), ktorý sám citoval staršie diela. Dá sa nájsť aj u „primitívnych“ kmeňov. V tej či onej forme sa nachádza v klasických dielach Platóna, Aristotela, Izokrata a Senecu. Po tisícročia ho ľudia považujú za kritérium etického správania. Verzia „Zlatého pravidla“ uvedená v tejto knižke je však novo sformulovaná, pretože jeho skoršie verzie boli vnímané ako príliš idealistické, než aby sa dali dodržiavať. Táto verzia sa dá dodržať.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.