Prehrať video

20

Snažte sa zaobchádzať s ľuďmi tak, ako by ste chceli, aby zaobchádzali oni s vami

20. SNAŽTE SA ZAOBCHÁDZAŤ S ĽUĎMI TAK, AKO BY STE CHCELI, ABY ZAOBCHÁDZALI ONI S VAMI.

Toto je pozitívna verzia „Zlatého pravidla“.

Nečudujte sa, že niekto neznáša, keď mu druhí hovoria, aby „bol dobrý“. Tento odpor vôbec nemusí prameniť z predstavy „byť dobrý“, jeho zdrojom môže byť fakt, že tento človek nevie, čo to znamená.

Človek sa môže zamotať do množstva protichodných názorov a zmätkov ohľadom toho, čo je vlastne „dobré správanie“. Je možné, že nikdy nepochopil – aj keď jeho učiteľ áno – prečo dostal určitú známku za „správanie“. Taktiež je možné, že niekde získal alebo prevzal nepravdivé informácie ohľadom správania: „deti má byť vidieť, nie počuť“, „byť dobrý znamená nič nerobiť“.

Existuje však spôsob, ako toto vysvetliť k plnej spokojnosti.

Človek si vo všetkých dobách a takmer všade cenil a vážil určité hodnoty. Nazývajú sa cnosti1. Pripisovali sa mudrcom, zbožným ľuďom, svätcom a bohom. Cnosti vytyčovali rozdiel medzi barbarom a kultivovaným človekom, rozdiel medzi chaotickou a slušnou spoločnosťou.

Zistiť, čo je „dobré“ si vôbec nevyžaduje mandát z neba alebo únavné vyhľadávanie v tučných bachantoch filozofov. človek si na to môže nájsť odpoveď sám.

Takmer každý na to vie prísť.

Keby sa človek zamyslel nad tým, ako by chcel, aby s ním druhí zaobchádzali, postupne by zostavil ľudské cnosti. Skrátka si predstavte, ako by ste vy chceli, aby s vami ľudia zaobchádzali.

Ako prvé by ste asi chceli, aby s vami zaobchádzali spravodlivo: nechceli by ste, aby o vás ľudia klamali alebo aby vás krivo alebo ostro odsudzovali. Je to tak?

Pravdepodobne by ste chceli, aby boli vaši priatelia a spoločníci lojálni: nechceli by ste, aby vás zradili.

Mohli by ste chcieť, aby s vami zaobchádzali férovo, nie aby vás zavádzali a klamali.

Chceli by ste, aby boli ľudia v jednaní s vami poctiví. Chceli by ste, aby k vám boli čestní a aby vás nepodvádzali. Správne?

Možno by ste chceli, aby s vami zaobchádzali láskavo a nie kruto.

Asi by ste chceli, aby ľudia brali ohľad na vaše práva a pocity.

Keby ste boli strápený, možno by ste chceli, aby s vami druhí súcitili.

Pravdepodobne by ste chceli, aby sa druhí ovládali, namiesto toho, aby vás zvozili, však?

Keby ste mali nejaké nedostatky alebo slabé miesta a keby ste urobili chybu, asi by ste chceli, aby boli tolerantní, nie kritickí.

Boli by ste radšej, keby ľudia odpúšťali namiesto toho, aby si vás podávali a trestali. Je to tak?

Možno by ste chceli, aby k vám boli ľudia štedrí, nie aby boli skúpi alebo lakomí.

Možno túžite po tom, aby vo vás druhí verili, nie aby vás vo všetkom podozrievali.

Pravdepodobne by ste uprednostnili rešpekt pred urážkami.

Možno by ste chceli, aby k vám boli ostatní zdvorilí a zaobchádzali s vami dôstojne. Správne?

Asi by sa vám páčilo, keby vás ľudia obdivovali.

Keby ste pre druhých niečo urobili, asi by ste chceli, aby vám za to boli vďační. Je to tak?

Pravdepodobne by ste chceli, aby k vám boli ostatní priateľskí.

Od niektorých by ste asi chceli lásku.

A predovšetkým by ste nechceli, aby tieto veci ľudia len predstierali. Chceli by ste, aby sa vo svojich postojoch nijako nepretvarovali a aby konali s integritou.

Asi by vám zišli na um aj ďalšie. A sú tu taktiež zásady tejto knihy. Ale vyššie uvedeným sme si vypracovali súhrn cností.

Vidieť, že život človeka by mohol prebiehať veľmi príjemne, keby s ním ľudia v jeho okolí takto bežne zaobchádzali, si nevyžaduje žiadnu veľkú predstavivosť. je nepravdepodobné, že by voči ľuďom, ktorí by s ním takto zaobchádzali, cítil veľký odpor.

V medziľudských vzťahoch funguje zaujímavý fenomén2. Keď jeden na druhého kričí, druhý má nutkanie kričať späť. S človekom sa zaobchádza skoro tak isto, ako on zaobchádza s ostatnými. Človek vlastne ukazuje príklad toho, ako by sa malo zaobchádzať s ním. A je zlý na B, B je teda zlý na A. A je priateľský k B, B je teda priateľský k A. Som si istý, že ste tento mechanizmus už mnohokrát pozorovali. Peter nenávidí všetky ženy a ženy majú sklon nenávidieť jeho. Karol je na každého hrubý, druhí majú teda tendenciu byť hrubí k nemu. A keď sa to neodvážia robiť otvorene, je pravdepodobné, že v sebe pestujú skrytý impulz byť k nemu veľmi hrubí, len čo sa naskytne príležitosť.

V nereálnom svete fantázie a vo filmoch človek vidí zdvorilých ničomníkov s neuveriteľne zdatnými gangmi a osamelých hrdinov, ktorí sú totálni hulváti3. Skutočný život takýto nie je: praví ničomníci sú obyčajne veľmi hrubí ľudia a ich prisluhovači ešte horší. Napoleona a Hitlera zrádzali ich vlastní ľudia na každom kroku. Praví hrdinovia sú tí najpokojnejšie hovoriaci ľudia, akých ste kedy stretli, a sú k svojim priateľom veľmi zdvorilí.

Keď má človek to šťastie stretnúť sa a hovoriť s mužmi a ženami, ktorí sú na špici vo svojich profesiách, často s prekvapením pozoruje, že patria k tým najpríjemnejším ľuďom, akých kedy stretol. To je jeden z dôvodov, prečo sú na špici: väčšina z nich sa snaží zaobchádzať s druhými dobre. A ľudia v ich okolí na to reagujú a majú sklon s nimi zaobchádzať rovnako dobre a dokonca im prepáčia zopár slabostí.

Dobre: človek si teda môže sám pre seba urobiť predstavu o tom, čo sú ľudské cnosti už len tým, že si ujasní,
ako by on sám chcel, aby s ním druhí zaobchádzali. A tým sa odstránia – myslím, že s tým budete súhlasiť – všetky zmätky hľadom toho, čo je skutočne „dobré správanie“. Je to niečo veľmi vzdialené od pasivity či tichého sedenia s rukami založenými v lone. „Byť dobrý“ môže byť veľmi živá a mocná sila.

V neutešenej, odmeranej vážnosti nájdeme len málo radosti. Niektorí starí ľudia vytvorili zdanie, že byť cnostný si vyžadovalo pochmúrny a ťaživý život a mali sklon naznačovať, že každé potešenie vychádza z nemorálnosti: nič nie je vzdialenejšie od pravdy. Radosť a potešenie nevychádzajú z nemorálky! Práve naopak! Potešenie a radosť sa rodia len v čestných srdciach: nemorálni ľudia vedú neuveriteľne tragický život plný utrpenia a bolesti. Ľudské cnosti majú málo čo do činenia so zachmúrenosťou. Sú svetlou stránkou života ako takého.

Čo myslíte, že by sa stalo, keby sa človek snažil s ľuďmi vo svojom okolí zaobchádzať

spravodlivo,

lojálne,

férovo,

poctivo,

čestne,

láskavo,

ohľaduplne,

súcitne,

ovládal by sa,

bol by tolerantný,

odpúšťal by,

bol by štedrý,

dôveryhodný,

rešpektujúci,

zdvorilý,

zaobchádzal by s nimi dôstojne,

obdivoval ich,

bol by priateľský,

milujúci

a robil by to s integritou?

Možno by to chvíľku trvalo, ale nemyslíte si, že by sa následne mnohí ľudia začali snažiť zaobchádzať s druhými práve takto?

Dokonca aj keď pripustíme príležitostné výpadky – správy, z ktorých človek zostane celý bez seba, zlodej, ktorého musíte udrieť po hlave, hlupák, ktorý ide pomaly v rýchlom jazdnom pruhu, keď sa tak ponáhľate do práce – malo by byť pomerne jasné, že človek by sa pozdvihol na vyššiu úroveň medziľudských vzťahov. Potenciál prežitia človeka by podstatne vzrástol. A človek by žil určite šťastnejšie.

Človek môže ovplyvňovať správanie ľudí vo svojom okolí. Pokiaľ to ešte nerobíte, môžete si to uľahčiť už len tým, že si každý deň zvolíte jednu cnosť a v danom dni sa na ňu sústredíte. Takto sa nakoniec dopracujete k všetkým týmto cnostiam.

Okrem toho, že to prinesie úžitok vám, priložíte ruku k zahájeniu novej éry medziľudských vzťahov bez ohľadu na to, v akej malej miere.

Kruhy z kameňa vhodeného do jazera sa môžu dotknúť i najvzdialenejšieho brehu.

Cesta ku šťastiu bude oveľa žiarivejšia, keď bude človek používať zásadu „Snažte sa zaobchádzať s ľuďmi tak, ako by ste chceli, aby zaobchádzali oni s vami.“

1. cnosti: ideálne vlastnosti v dobrom ľudskom správaní.

2. fenomén: pozorovateľný fakt alebo jav.

3. hulvát: človek s hrubými, nevhodnými spôsobmi a nízkou kultivovanosťou.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.