Prehrať video

21

Prekvitajte a prosperujte

21. PROSPERUJTE A PREKVITAJTE.

Druhí ľudia sa niekedy snažia utláčať človeka, ničiť jeho nádeje, sny, jeho budúcnosť a jeho samotného.

Ten, kto má voči druhým zlé zámery, sa môže pokúšať spôsobiť ich úpadok posmechom a mnohými inými prostriedkami.

Snahy zlepšiť sa a byť v živote šťastnejší, sa môžu stať z akýchkoľvek dôvodov terčom útokov.

Niekedy je nevyhnutné zvládnuť ich priamo.

Ale existuje dlhodobá obrana, ktorá zriedkakedy zlyhá.

Čo presne sa snažia takíto ľudia robiť? Snažia sa človeka dostať dole.

Musia trpieť nejakou predstavou, že ten druhý by bol pre nich istým spôsobom hrozbou, keby sa stal úspešným a dôležitým.

Snažia sa teda rôznymi spôsobmi potláčať jeho talent a schopnosti.

Niektorí šialenci majú dokonca všeobecný úmysel, ktorý vyzerá takto: „Keď bude A úspešnejší, mohol by ma ohroziť; preto musím urobiť všetko čo je v mojich silách, aby bol A menej úspešný.“ Nezdá sa, že by im niekedy napadlo, že z A si tým môžu urobiť nepriateľa, aj keď ním pôvodne nebol. Dá sa povedať, že toto je pre nich takmer istá cesta do problémov. Sú ľudia, ktorí to robia len kvôli nejakému predsudku alebo preto, že „niekoho nemajú radi“.

Ale nech už sa to snažia urobiť akokoľvek, ich skutočným cieľom je obmedziť rozvoj svojho terča a spôsobiť, aby v živote zlyhal.

Jedinou šancou, ako sa s takýmito situáciami a ľuďmi vysporiadať a poraziť ich, je: prekvitať a prosperovať.

Ach áno, je pravda, že títo ľudia sa môžu rozzúriť a začať útočiť ešte tvrdšie, keď zbadajú, že niekto zlepšil svoj život. Vtedy ich treba zvládnuť, pokiaľ je to nevyhnutné, ale neprestávajte prekvitať a prosperovať, pretože oni chcú práve to, aby ste neprekvitali a neprosperovali.

Keď budete stále viac prekvitať a prosperovať, oni upadnú do apatie; je možné, že to úplne vzdajú.

Ak má človek v živote hodnotné ciele, ak bude pri ich dosahovaní používať zásady z tejto knihy a ak bude prekvitať a prosperovať, určite skončí ako víťaz. A dúfajme, že bez pokrivenia jediného vlásku na hlave.

A toto je moje prianie pre vás:
prekvitajte a prosperujte!

1. prekvitať: byť v stave aktivity a produkcie; rozširovať svoj vplyv; byť veľmi úspešný; stav, keď sa niečomu alebo niekomu očividne darí.

2. prosperovať: dosahovať hospodársky úspech, mať úspech v tom, čo človek robí.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.