Prehrať video

6

Dávajte dobrý príklad

6. DÁVAJTE DOBRÝ PRÍKLAD1

Človek ovplyvňuje2 mnoho ľudí. A jeho vplyv3 môže byť dobrý alebo zlý. Ak človek vedie svoj život v súlade s týmito odporúčaniami, dáva dobrý príklad. Ľudia v jeho okolí nebudú môcť inak, než ním byť ovplyvnení a to bez ohľadu na to, čo hovoria. Každý, kto sa vám snaží vziať chuť a odvahu, sa to snaží robiť preto, že vám chce v skutočnosti uškodiť alebo sleduje svoje vlastné ciele. V hĺbke duše vás však bude rešpektovať. Vaše vlastné šance na prežitie sa budú z dlhodobého hľadiska zlepšovať, pretože druhí ľudia, na ktorých máte vplyv, sa stanú menšou hrozbou. A prináša to aj iné výhody. Nepodceňujte účinok, ktorý môžete na druhých mať už len tým, že sa o týchto veciach zmienite a tým, že budete vlastným pričinením dávať dobrý príklad.

Cesta ku šťastiu si vyžaduje, aby človek dával druhým dobrý príklad.

1. príklad: niekto alebo niečo, čo je hodné imitácie alebo napodobnenia; vzor, model.

2. ovplyvňovať: mať na niečo účinok.

3. vplyv: výsledný efekt.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.