Prehrať video

7

Snažte sa žiť v pravde

7. SNAŽTE SA ŽIŤ V PRAVDE

Nepravdivé informácie môžu spôsobovať, že človek robí hlúpe chyby. Môžu mu dokonca zabrániť v prijímaní pravdivých informácií.

Človek dokáže riešiť problémy spojené so životom len vtedy,
keď má k dispozícii pravdivé informácie.

Ak ho ľudia, ktorými je obklopený klamú, výsledkom je, že robí chyby a jeho potenciál prežitia sa znižuje.

Nepravdivé informácie môžu prameniť z rôznych zdrojov: škola, spoločnosť, zamestnanie.

Je mnoho ľudí, ktorí chcú, aby ste niečomu verili len preto, aby vyhoveli svojim vlastným cieľom.

Pravdivé je to, čo je pravdivé pre vás.

Nik nemá právo vnucovať vám informácie a prikazovať vám, aby ste im verili. Ak pre vás nie sú pravdivé, tak pravdivé nie sú.

Majte na veci svoj vlastný pohľad, vezmite si to, čo je pre vás pravdivé a zvyšok zahoďte. Niet nešťastnejšieho človeka, než toho, kto sa snaží žiť v zmätku klamstiev.

7-1. Nehovorte škodlivé klamstvá2

Škodlivé klamstvá sú produktom strachu, zlomyseľnosti a závisti. Ľudí môžu doviesť k zúfalým činom. Môžu zruinovať životy. Vytvárajú akúsi pascu, do ktorej môže spadnúť ako klamár, tak i jeho terč. Môžu mať za následok chaos v medziľudských vzťahoch a v spoločnosti. K mnohým vojnám došlo kvôli škodlivým klamstvám. Človek by sa mal naučiť odhaliť ich a odmietnuť.

7-2. Nepodávajte krivé svedectvá

Prísaha či svedectvo na nepravdivé „skutočnosti“ so sebou prinášajú značné postihy. Nazýva sa to „krivá prísaha“ a je tvrdo trestaná.

Cesta ku šťastiu vedie popri ceste k pravde.

1. pravda: to, čo sa zhoduje s faktami a pozorovaniami; logické odpovede, ktoré sú výsledkom prezretia si všetkých skutočností a dát; záver, ktorý je založený na dôkaze a ktorý nie je ovplyvnený túžbou, autoritou alebo predsudkom; nezvratný (nedá sa mu vyhnúť) fakt bez ohľadu na to, ako sa k nemu prišlo.

2. klamstvá: falošné vyhlásenia alebo útržky informácií úmyselne predkladané ako pravdivé; nepravdivosť; čokoľvek, čoho zámerom je podviesť alebo vytvoriť mylný dojem.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.