Prehrať video

8

Nevraždite

8. NEVRAŽDITE.

Väčšina národov od najranejších dôb až dodnes vraždu zakazovala a tvrdo ju trestala. Kdesi v čase sa tento prístup rozšíril na: „Nezabiješ“, avšak neskorší preklad toho istého diela zistil, že vlastne ide o: „Nezavraždíš“.

Medzi pojmami „zabíjať“ a „vraždiť“ je výrazný rozdiel. Zákaz akéhokoľvek zabitia by vylučoval sebaobranu; bolo by protiprávne zabiť jedovatého hada, ktorý sa chystá uštipnúť dieťa, a národy by prešli na vegetariánsku stravu. Som si istý, že si viete nájsť veľa príkladov na problémy, ktoré by s prípadným zákazom všetkého zabíjania boli spojené.

„Vražda“ je niečo celkom iné. Podľa definície to znamená „nezákonné zabitie jedného človeka (alebo viacerých ľudí) iným človekom, predovšetkým ak ide o úmyselné zabitie“. Nie je ťažké vidieť, že v dnešnom svete násilných zbraní sa vražda stáva až príliš jednoduchou záležitosťou. Človek nemôže existovať v spoločnosti, v ktorej je on sám, jeho rodina, či priatelia vystavení na milosť a nemilosť tých, čo bezstarostne berú životy.

Ochrana spoločnosti pred vraždou a jej trestanie má právom najvyššiu prioritu.

Hlúpi, zlí a choromyseľní ľudia sa snažia svoje skutočné či vymyslené problémy riešiť vraždou. A je známe, že to robia úplne bezdôvodne.

Postavte sa za akýkoľvek preukázateľne účinný program, ktorý zvláda túto hrozbu ľudstva a podporujte ho. Môže od toho závisieť vaše vlastné prežitie.

Cesta ku šťastiu nezahŕňa vraždenie a ani to, aby boli zavraždení vaši priatelia, vaša rodina alebo vy sami.

1. vraždiť: nezákonne zabiť jedného človeka (alebo viacerých ľudí), predovšetkým ak ide o úmyselné zabitie (so zámerom zabiť prítomným pred samotným skutkom).

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.