Prehrať video

Šťastie

ŠŤASTIE

Skutočná radosť a šťastie sú hodnotné.

Keď človek neprežíva, nemôže zažívať radosť ani šťastie.

Snažiť sa prežívať v chaotickej2, nečestnej a všeobecne nemorálnej3 spoločnosti je zložité.

Každý jednotlivec alebo skupina sa snažia vyťažiť zo života toľko radosti a oslobodiť sa od toľkej bolesti, koľko sa len dá.

Vaše vlastné prežitie môžu ohrozovať zlé skutky ľudí okolo vás.

Vaše vlastné šťastie sa môže vďaka nečestnosti a zlému správaniu ostatných zmeniť na nešťastie a zármutok.

Som si istý, že si vybavujete príklady, keď sa s niečím takýmto skutočne stretávate.

Takéto nesprávne veci obmedzujú prežitie človeka a znižujú jeho šťastie.

Vy ste pre druhých ľudí dôležitý. Počúvajú vás. Môžete mať na nich vplyv.

Šťastie alebo nešťastie ľudí, ktorých by ste vedeli vymenovať, je pre vás dôležité.

Touto knižkou im môžete bez príliš veľkej námahy pomôcť prežívať a viesť šťastnejší život.

Zatiaľ čo nikto nemôže druhým zaručiť šťastie, ich šance na prežitie a šťastie sa dajú zvýšiť. A s ich šancami rastú aj tie vaše.

Je vo vašej moci ukazovať cestu k menej nebezpečnému a šťastnejšiemu životu.

1. šťastie: stav duševnej pohody, spokojnosti, radosti; radostná, veselá, nerušená existencia; reakcia na to, že človeku sa dejú pekné veci.

2. chaotický: ktorý má charakter alebo povahu úplného neporiadku alebo zmätku.

3. nemorálny: nie morálny; taký, ktorý sa neriadi dobrými spôsobmi správania; taký, čo nekoná správne; ktorému chýba predstava náležitého správania.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.